Wykres kołowy online

Wykres kołowy jest tworzony jako procent, podczas gdy dane do utworzenia wykresu mogą być określone zarówno jako procent, jak i jako wartość liczbowa(w tym przypadku zostaną one automatycznie przekonwertowane na wartości procentowe dla wykresu).

Krok 2

Wprowadź dane, aby zbudować wykres

Wybierz żądaną opcję zaokrąglania liczb na wykresie.